Continue Previous  
Email
 
Login

Current Vacancies / Υφιστάμενες Κενές Θέσεις Εργασίας

KPMG’s Executive Search and Selection Service has assisted most successful organizations to recruit its talented staff. Our objective is to deliver excellent Recruitment solutions to our Clients and achieve the optimum job-person match.

We ultimately build winning relationships as sound HR Professionals with our Candidates. It is for this reason that we invite you to explore a world of employment opportunities which meet your career aspirations.

Explore current employment opportunities available on behalf of our clients below and apply for the vacancy which is of interest to you.

Should you wish to update your employment status/profile at any point in time or wish to apply for an additional vacancy, you must login with your existing password and proceed accordingly. In turn, our HR Advisors shall consider your application and updated profile.

Upon submission of your application you should receive a confirmation email.

Filter:
GENERAL APPLICATION
Register with us for current or future openings: An employment opportunity matching your qualifications and experience may presently be available on behalf of our Clients. ...

Register with us for current or future openings:

An employment opportunity matching your qualifications and experience may presently be available on behalf of our Clients. In the case where you are unable to identify suitable openings at the given time, you are welcome to register with us irrespectively. Your details and CV shall be saved in our database and you shall be notified for suitable employment opportunities arising in the near future.Read more

PERSONAL ASSISTANT, PA/06/2019, NICOSIA
Company Description: On behalf of our Client, one of the largest renowned and expanding Group of companies in Cyprus, we are seeking to recruit a high caliber professional ...

Company Description:

On behalf of our Client, one of the largest renowned and expanding Group of companies in Cyprus, we are seeking to recruit a high caliber professional for the position of Personal Assistant, to be based at our client’s offices in Nicosia.

 Job Duties:

Reporting to the Executive Management, the successful candidate will mainly be responsible for providing executive administrative support and assistance as well as implementing and reviewing systems and practices to ensure the smooth and efficient functioning of the Executive Management office. More specifically, he/she will act as a point of contact between the Executive Management and external/internal stakeholders, deliver proactive, highly organized and timely support to the Executive Management and proactively assume responsibility for efficient calendar management, internal and external meetings and events (conferences/summits) coordination and work prioritization. Furthermore, he/she will be responsible for ensuring that all documents are handled in highly confidential manner, as well as undertaking special projects as requested, including but not limited to, research and analysis, communications with relevant stakeholders, progress monitoring and preparation of reports. Moreover, he/she will be responsible for preparing and editing correspondence, communications, reports, presentations and other documents (e.g. briefs), assisting in the creation and development of documentation ahead of Executive Management and team meetings, ensuring a high standard of accuracy and presentation is maintained, reviewing and summarizing reports and documents, preparing background documents and outgoing mail as necessary, providing historical reference by developing and maintaining filing systems and recording meeting discussions. Finally, the successful candidate will be responsible for arranging and supporting travel, accommodation, itineraries, expenses, filing and other administration for the Management in accordance with relevant policy requirements, welcoming visitors and directing them accordingly, handling requests and queries appropriately as well as ensuring operation of equipment troubleshooting malfunctions and contacting for repairs and performing any other role-related tasks that may be assigned.

Qualifications:

 • College / University diploma
 • A minimum of 5 years of experience in a similar role is required
 • Experience within an international company and liaising across offices abroad
 • Excellent knowledge of the Greek and English languages
 • Proficient use of MS Office

 Personal Characteristics:

 • Proactive self-starter with a solutions-focused, positive can-do attitude
 • High sense of ownership, urgency and drive
 • Excellent time management and organizational skills
 • Detail oriented and accurate
 • Discrete, able to exercise good judgement, tact and diplomacy and maintain confidentiality

 Benefits:

The company offers an attractive remuneration package based on qualifications and experience.

Submission of applications no later than 30th of June 2019.

Only successful applicants will be contacted.

All applications will be treated in strict confidence.  Read more

  CHANNEL CUSTOMER MARKETING MANAGER, CCMM/06/2019, NICOSIA
  Company Description: On behalf of our Client, one of the largest renowned and expanding Group of companies in Cyprus, we are seeking to recruit a high caliber professional ...

  Company Description:

  On behalf of our Client, one of the largest renowned and expanding Group of companies in Cyprus, we are seeking to recruit a high caliber professional for the position of Channel Customer Marketing Manager, to be based at our client’s offices in Nicosia.

   

  Job Duties:

  Reporting to the National Sales Manager, the successful candidate will be mainly responsible for leading the development, execution and evaluation of all customer marketing activities within the assigned channel in accordance to the brand and channel strategy to deliver sustainable revenue and market share growth. More specifically, he/she will be responsible for managing the channel customer marketing budget, ensuring effective communication with Key Accounts Managers and other internal stakeholders to safeguard efficient budget absorption and ROI maximization. Furthermore, the successful candidate will be the voice of the customer and consumer in the market, displaying a thorough understanding of consumer insights, motivations, consumption occasions/behaviours, etc. Finally, he/she will also be responsible for managing the preparation, implementation and evaluation of promotional activities on monthly and quarterly basis in cooperation to ensure that these are in line with brand and consumer strategies to achieve company’s objectives.  

   

  Qualifications:

  • University degree in Marketing, Business Management, Business Administration, Economics or in any other related discipline
  • Master’s degree in Marketing, Business Management, Business Administration, Economics or in any other related discipline will be considered as an advantage
  • A minimum of 3 years of experience in a similar role, including 1 year in a Sales oriented role
  • Proficiency in the Greek and English languages
  • Excellent knowledge of Microsoft Office Suite applications
  • Experienced in working ERP systems and BI tools

   

  Personal Characteristics:

  • Excellent communication and interpersonal skills
  • Strong analytical skills and attention to detail
  • Results and team oriented
  • Motivated, dynamic, creative, confident
  • Professionalism, integrity and trustworthiness

   

  Benefits:

  The company offers an attractive remuneration package based on qualifications and experience.

  Submission of applications no later than 30th of June 2019.

  Only successful applicants will be contacted.

  All applications will be treated in strict confidence.  Read more

  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (SWIMMING POOLS), ΤΠΤΚΔ/06/2019, ΛΕΜΕΣΟΣ
  Περιγραφή της Εταιρείας: Πελάτης μας, ο Όμιλος εταιριών EKA, αναζητά να προσλάβει Μηχανικό Πωλήσεων για το τμήμα κολυμβητικών δεξαμενών (swimming pools) με έδρα την Λεμεσό. Περιγραφή της Θέσης: ...

  Περιγραφή της Εταιρείας:

  Πελάτης μας, ο Όμιλος εταιριών EKA, αναζητά να προσλάβει Μηχανικό Πωλήσεων για το τμήμα κολυμβητικών δεξαμενών (swimming pools) με έδρα την Λεμεσό.

  Περιγραφή της Θέσης:

  Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για την διατήρηση σχέσεων του υφιστάμενου πελατολογίου καθώς επίσης και τον εντοπισμό και τη ανάπτυξη νέου πελατολογίου, με στόχο την επίτευξη οικονομικών στόχων της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, ο/η κάτοχος της θέσης θα καλείται να:

  • Αξιολογεί τις ανάγκες πελατών και είναι υπεύθυνος για την μετατροπή τους σε ευκαιρίες πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας
  • Είναι υπεύθυνος για την συνεχή ενημέρωσής και προώθηση των προιόντων της εταιρείας
  • Τηρεί τις προκαθορισμένες επισκέψεις εποπτείας και προχωρά στην υποβολή συγκεκριμένων εκθέσεων
  • Παραδίδει εμπορεύματα, εκδίδει και να εισπράττει τιμολόγια
  • Επιλύει τυχόν τεχνικά θέματα που προκύπτουν

  Προσόντα:

  • Εμπειρία στον τομέα των Πωλήσεων
  • Εμπειρία σε τεχνικές παραμέτρους και κατασκευής πισινών
  • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
  • Εξαίρετη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας
  • Εξοικείωση στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

  Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

  • Εξαίρετες επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Αποδεδειγμένη δεξιότητα στην διαπραγμάτευση
  • Οργανωτική και αναλυτική σκέψη
  • Καλή διαχείριση του χρόνου εργασίας, στοχοθέτηση των προτεραιοτήτων και καλή απόδοση σε περιβάλλον που απαιτεί άμεση και αποτελεσματική απόδοση
  • Ικανότητα στην προσοχή της λεπτομέρειας
  • Επαγγελματισμός

  Ωφελήματα:

  Η εταιρεία προσφέρει ελκυστικό πακέτο απολαβών.

  Η θέση απαιτεί μετακινήσεις/επισκέψεις στο χώρο του πελάτη, σε όλες τις πόλεις.

  Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 8 Ιουλίου 2019.

  Μόνο οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν.

  Όλες οι αιτήσεις είναι ως άκρως εμπιστευτικές.   Read more

   BRAND MANAGER, BM/06/2019, NICOSIA