Continue Previous  
Email
 
Login

Current Vacancies / Υφιστάμενες Κενές Θέσεις Εργασίας

KPMG’s Executive Search and Selection Service has assisted most successful organizations to recruit its talented staff. Our objective is to deliver excellent Recruitment solutions to our Clients and achieve the optimum job-person match.

We ultimately build winning relationships as sound HR Professionals with our Candidates. It is for this reason that we invite you to explore a world of employment opportunities which meet your career aspirations.

Explore current employment opportunities available on behalf of our clients below and apply for the vacancy which is of interest to you.

Should you wish to update your employment status/profile at any point in time or wish to apply for an additional vacancy, you must login with your existing password and proceed accordingly. In turn, our HR Advisors shall consider your application and updated profile.

Upon submission of your application you should receive a confirmation email.

Filter:
GENERAL APPLICATION
Register with us for current or future openings: An employment opportunity matching your qualifications and experience may presently be available on behalf of our Clients. ...

Register with us for current or future openings:

An employment opportunity matching your qualifications and experience may presently be available on behalf of our Clients. In the case where you are unable to identify suitable openings at the given time, you are welcome to register with us irrespectively. Your details and CV shall be saved in our database and you shall be notified for suitable employment opportunities arising in the near future.Read more

ACCOUNTANT /BOOKKEEPER - ACCB/11/2018, NICOSIA
Company Description: On behalf of our Client, operating in the Legal Services industry, we are seeking to recruit a professional individual for the position of Bookkeeper, ...

Company Description:

On behalf of our Client, operating in the Legal Services industry, we are seeking to recruit a professional individual for the position of Bookkeeper, to be based at the client’s offices in Nicosia.

Job Duties:

Reporting to the Managing Director, the successful candidate will be responsible for handling the fundamental aspects of the Company’s financial record keeping, including the day to day accounting and accounts operations (recording and maintaining financial transactions, managing accounts payable and receivable, reconciling bank statements) as well as the preparation and submission of the VAT/VIES returns, processing of payroll and Social Insurance administration duties. Finally, the successful candidate will be responsible for liaising with external associates such as Auditors, Banks, Clients and Cyprus Authorities.

Qualifications:

 • University/College degree in Accounting or related field or LCCI Higher in Accounting
 • At least 3 years of experience in a similar position   
 • Experience in Accounting Software
 • Fluency in English and Russian (preferably Russian speaking)
 • Knowledge of MS Outlook and MS Word. Advanced MS Excel knowledge

Personal Characteristics:

 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Excellent numeric and analytical skills
 • Excellent organizational and administration skills
 • Ability to meet tight deadlines
 • Takes initiative and responsibility
 • Professionalism, integrity and trustworthiness

Benefits:

The Company offers an attractive remuneration package based on qualifications and experience.

Submission of applications no later than 31st January 2019.

Only successful applicants will be contacted.

All applications will be treated in strict confidence by both parties involved.

 Read more

CHARTERED SURVEYOR / PROPERTY VALUER - CSPV/01/2019, NICOSIA AND LARNACA
Company Description: On behalf of our client, we are seeking to recruit a highly capable and suitably experienced Chartered Surveyor / Property Valuer, who will be based at...

Company Description:

On behalf of our client, we are seeking to recruit a highly capable and suitably experienced Chartered Surveyor / Property Valuer, who will be based at our Client’s offices in Nicosia and Larnaca.

 

Job Duties:

The successful candidate will be responsible for performing valuation procedures and undertaking on site property inspections whilst also performing property investigations and research. More specifically, the successful candidate will be responsible for undertaking thorough inspections of buildings and land to identify any characteristics or factors affecting value, whilst also providing clients with a realistic valuation of the property, providing advice and preparing written reports of inspections.

 

Qualifications:

 • Undergraduate or Postgraduate Degree in Property Valuation, Civil Engineering, Real Estate Management and/or other property related degrees.
 • Member of the Cyprus Scientific and Technical Chamber (ETEK)
 • Member of the Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS) will be considered as an advantage
 • At least 2 years of working experience in a related field
 • Proficiency in both the Greek and English Languages (verbal and written)
 • Computer literate (MS Office)

 

Personal Characteristics:

 • Strong interpersonal skills and ability to take initiatives
 • Ability to prioritize tasks, work on multiple assignments and manage rapidly changing assignments in a team environment
 • Demonstrated commitment to obtaining outstanding results
 • Strong communication and presentation skills
 • Professionalism

 

Benefits:

The Company offers an attractive remuneration package, according to qualifications and experience.

 

Only successful applicants will be contacted.

 

Submission of applications no later than the 17th of January 2019.

 

All applications will be treated in strict confidence.

 Read more

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ PROPERTY ENFORCEMENT - ΛΚΟ/12/2018, ΛΕΥΚΩΣΙΑ,ΛΕΜΕΣΟΣ, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΑΦΟΣ
Περιγραφή Εταιρείας: Εκ μέρους πελάτη μας, που δραστηριοποιείται στον Τραπεζικό τομέα, επιθυμούμε να εντοπίσουμε δυναμικά και φιλόδοξα άτομα για την πλήρωση κενών θέσεων...

Περιγραφή Εταιρείας:

Εκ μέρους πελάτη μας, που δραστηριοποιείται στον Τραπεζικό τομέα, επιθυμούμε να εντοπίσουμε δυναμικά και φιλόδοξα άτομα για την πλήρωση κενών θέσεων Λειτουργών Κεντρικής Ομάδας Property Enforcement.

 

Καθήκοντα Θέσης:

Ο/H κάτοχος της θέσης θα έχει την ευθύνη της ετοιμασίας επιστολών και άλλων σημειωμάτων στα πλαίσια εφαρμογής της διαδικασίας εκποιήσεων ενυπόθηκων ακινήτων από τον ενυπόθηκο δανειστή με στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και την ενίσχυση των προσπαθειών των Μονάδων για απομόχλευση του χαρτοφυλακίου της Διεύθυνσης Αναδιάρθρωσης και Ανάκτησης Χρεών. Συγκεκριμένα, ο/η κάτοχος της θέσης θα:

 • Ετοιμάζει διάφορες ειδοποιήσεις και επιστολές που προβλέπονται στο Νόμο για την εκποίηση ενυπόθηκων ακινήτων από τον ενυπόθηκο δανειστή και μεριμνά για την ορθή και έγκαιρη αποστολή τους σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και με στόχο την αντιμετώπιση τυχόν ενστάσεων από τους οφειλέτες.
 • Ετοιμάζει επιστολές και εσωτερικά σημειώματα, (όπου χρειάζεται σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ακινήτων και Εκτιμήσεων), που απαιτούνται σύμφωνα με τη διαδικασία μεταβίβασης των ακινήτων που εκποιήθηκαν (μέσω πλειστηριασμού, διαδικασίας προσφορών ή αγοράς από την Τράπεζα), με στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου.
 • Ετοιμάζει τις επιστολές (σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου), και τα εσωτερικά σημειώματα που αφορούν τη διανομή του προϊόντος πώλησης των ενυπόθηκων ακινήτων με στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας της διανομής.
 • Ενημερώνει το αρχείο του Τμήματος για τις ενέργειες που αφορούν τις υποθέσεις εκποίησης, με στόχο τη δυνατότητα αποτελεσματικής παρακολούθησης και διαχείρισης της διαδικασίας εκποιήσεων και υποστήριξης στην παροχή ορθής, έγκαιρης και ποιοτικής πληροφόρησης προς την Ανώτατη Διεύθυνση της Τράπεζας για την πορεία της εφαρμογής του Νόμου για τις εκποιήσεις.
 • Ενημερώνεται και εφαρμόζει τους κανονισμούς/διαδικασίες/εγκυκλίους που διέπουν την εφαρμογή του Νόμου για την εκποίηση ενυπόθηκων ακινήτων από τον ενυπόθηκο δανειστή.
 • Αναλαμβάνει οποιεσδήποτε άλλες εργασίες κρίνεται από τη Διεύθυνση ΔΕΕ ότι πρέπει να ανατεθούν στην Ομάδα, με σκοπό την υποστήριξη των Μονάδων ΑΑΧ στο γενικότερο χειρισμό των υποθέσεων που περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο τους.

 

Προσόντα:

 • Πτυχίο πανεπιστημίου (BA / BSc) ή /και μεταπτυχιακό (MA / MSc / MBA) στα Οικονομικά, Νομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικά, Λογιστική ή σε άλλο συναφή κλάδο ή / και Μέλος ενός από τα Σώματα Επαγγελματιών Λογιστών ή οποιουδήποτε άλλου Σώματος (CFA/ ACA/ ACCA/ CPA/ ACIB/AIB)
 • Τουλάχιστο 1 χρόνος πείρα σε χρηματοπιστωτικό ή άλλο συναφή Οργανισμό σε θέματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης και αξιολόγησης καθώς και διαχείρισης δανειακών πελατειακών σχέσεων και διαβουλεύσεων με πελάτες με σκοπό την αναδιάρθρωση δανειακών υποχρεώσεων
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορική και γραπτή επικοινωνία)
 • Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office)

 

Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

 • Κριτική και αναλυτική ικανότητα
 • Μεθοδική αντιμετώπιση εργασίας
 • Ομαδικότητα και επικοινωνία
 • Δημιουργικότητα και ανάληψη πρωτοβουλιών
 • Ευελιξία, προσαρμοστικότητα
 • Δεξιότητες Διαπραγμάτευσης

 

Ωφελήματα:

Θα προσφερθεί ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και πείρας.

 

Σύμβαση Εργοδότησης Ορισμένου Χρόνου – Πλήρης Απασχόληση

 

Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2019.

Μόνο οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν ως άκρως εμπιστευτικές.Read more

REAL ESTATE MARKETING & SALES DIRECTOR, REMSD/12/2018 – LIMASSOL
Company Description: On behalf of our client, focusing on real estate investments, property development and international co-investments, we are seeking to recruit a profes...

Company Description:

On behalf of our client, focusing on real estate investments, property development and international co-investments, we are seeking to recruit a professional individual for the position of Real Estate Marketing & Sales Director, who will be based at our Client’s offices in Limassol.

Job Duties:

Reporting to the Chief Executive Officer, the successful candidate will be responsible for overseeing communications, public relations and promotional activities selected to support the brand and marketing strategy, including the design, production and distribution of brochures, ads, as well as managing social media and website maintenance. Specifically, the successful candidate will be responsible for preparing annual and monthly budgets, and implementing them as per the approved budget, as well as designing and implementing KPIs for his department. The candidate will also be liable for building and maintaining business relationships with agents, HNWIs, family offices, fund managers, lawyers, governmental officials etc., while developing the brand and the services of the company locally and internationally. The successful candidate will be also be responsible for supervising real estate sales executives, by setting goals for agents to work towards, as well as training the real estate sales staff on increasing their clientele portfolio, negotiating real estate deals and properly filling out sale paperwork. Finally, the successful candidate will be responsible for maintaining client relationships, while staying informed on marketing trends and changes in the real estate industry. 

Qualifications:

 • A Bachelor’s degree in Business Administration, Marketing, Real Estate or any other related field from an accredited College/University. A Master’s degree in Marketing or an MBA will be considered as an advantage
 • At least 3 years of working experience in a related field
 • Real Estate property marketing and sales experience in Cyprus and abroad
 • Proficiency in the English language. Knowledge of the Greek language will be considered as an advantage
 • Willing/able to travel both locally and internationally
 • Computer literate

Personal Characteristics

 • Excellent Salesmanship skills and a strong business acumen
 • Excellent communication, presentation, influential and interpersonal skills
 • Demonstrated coaching skills, supporting and motivating marketing and sales executives to reach their full sales potential
 • Team and performance management skills
 • Ability to prioritize tasks, work on multiple assignments and manage rapidly changing assignments in a team environment
 • Demonstrated commitment to obtaining outstanding results
 • Ability to work comfortably in an entrepreneurial and small team environment

Benefits:

The Company offers an attractive remuneration package, according to qualifications and experience.

Submission of applications no later than January 20th 2019.

Only successful applicants will be contacted by both parties involved.Read more

REAL ESTATE INVESTMENTS MANAGER, REIM/12/2018 - LIMASSOL
Company Description: On behalf of our client, focusing on real estate investments, property development and international co-investments, we are seeking to recruit a profes...

Company Description:

On behalf of our client, focusing on real estate investments, property development and international co-investments, we are seeking to recruit a professional individual for the position of Real Estate Investments Manager who will be based at our Client’s offices in Limassol.

Job Duties:

Reporting to the Investments Director of the company, the successful candidate will be targeting real estate deals in single asset and portfolio acquisitions in Cyprus and abroad. The approach will be very hands-on, and the successful candidate should be able to take on the financial tasks as well as being able to work on the full investment cycle from origination to execution and management. Specifically, the successful candidate will be responsible for exploring and sourcing real estate investment opportunities in Cyprus and abroad, reviewing investment proposals and valuation assumptions, formulating financial models (IRR, sensitivity analysis) and identifying investment risks. The candidate will also be responsible for using detail financial modeling to optimize product mix and development master plans, coordinating the due diligence and negotiations, as well as performing ad hoc analysis on project development and operating budgets. Furthermore, the successful candidate will be responsible for creating and authoring various fund update and performance memos, providing updates to clients/investors/senior management inquires as well as working with external advisors, allowing broad exposure to the full transactions life-cycle.

 

Qualifications:

 • A Bachelor of Science/ Business Administration in Finance, Accounting, Economics, Management with a concentration in Finance or Real Estate Engineering. A Master of Science in Finance, Master of Science in Real Estate, Engineering, CFA or an MBA from an accredited College/University will be considered as an advantage
 • At least 3 years of working experience in a related field
 • Real Estate property development and investment experience in Cyprus and abroad will be considered as an advantage
 • Strong knowledge of local real estate is important (planning regulations, market) will be considered as an advantage
 • High level of competence in financial modeling
 • Proficiency in the English language. Kknowledge of the Greek language will be considered as an advantage
 • Willing/able to travel both locally and internationally
 • Computer literate

Personal Characteristics:

 • Demonstrated leadership experience and strong personal integrity
 • Strong analytical, comprehension and problem solving skills
 • Ability to prioritize tasks, work on multiple assignments and manage rapidly changing assignments in a team environment
 • Attention to detail and demonstrated commitment to obtaining outstanding results
 • Strong communication, presentation and interpersonal skills
 • Ability to work comfortably in an entrepreneurial and small team environment
 • Street smart and ability to think outside of the box

Benefits:

The Company offers an attractive remuneration package, according to qualifications and experience.

Submission of applications no later than January 20th 2019.

Only successful applicants will be contacted.

All applications will be treated in strict confidence by both parties involved.Read more

PROJECT MANAGER - PM/12/2018, LIMASSOL
Company Description: On behalf of our client, focusing on real estate investments, property development and international co-investments, we are seeking to recruit a profes...

Company Description:

On behalf of our client, focusing on real estate investments, property development and international co-investments, we are seeking to recruit a professional individual for the position of a Project Manager who will be based at our Client’s offices in Limassol.

Job Duties:

Reporting to the Development Director and to international partners of the company, the successful candidate will be responsible for managing the day-to-day operational and tactical aspects of assigned projects. Specifically, the successful candidate will be responsible for monitoring and reporting project activities to ensure each project phase is progressing on schedule and within approved budget as well as directing meetings with design teams, sub-contractors, cost consultants, contractors and other specialists. Furthermore, the successful candidate will be responsible for reviewing and administering project contracts, adopting a rigorous approach to the control of cost, quality, change management and programme by implementing project tools and procedures as well as will be responsible for designing the KPIs of his/her department, monitoring the budget and reporting to company’s management accordingly. Finally, the successful candidate will be responsible for maintaining communication and providing timely and accurate project documentation and reporting regarding the project scope, design, budget, quality and schedule agreements.

 Qualifications:

 •  A Bsc/BA in Engineering, Building Science or any other relevant field
 • At least 10 years’ of working experience in a similar position
 • Solid knowledge of and experience in dealing with residential and hotel developments
 • A proven track record of having managed and successfully completed property developments in excess of €50million
 • A proven track record in Hotel Development will be considered as an advantage
 • Excellent knowledge of the English language. Knowledge of the Greek language will be considered as an advantage
 • Computer literacy (MS Office)

 Personal Characteristics:

 •  Excellent leadership and management skills
 • Strong communication, interpersonal and relationship building skills
 • Excellent business, influential and negotiation skills
 • Strong service orientation, with a professional and bold approach
 • Ability to work cooperatively and collaboratively with all levels of employees, management and clients
 • Ability to take initiatives and maximize performance
 • Problem solving orientated and results driven

 Benefits:

The Company offers an attractive remuneration package, according to qualifications and experience.

Submission of applications no later than January 20th 2019.

Only successful applicants will be contacted.

All applications will be treated in strict confidence by both parties involved.Read more