Current Vacancies / Υφιστάμενες Κενές Θέσεις Εργασίας

KPMG’s Executive Search and Selection Service has assisted most successful organizations to recruit its talented staff. Our objective is to deliver excellent Recruitment solutions to our Clients and achieve the optimum job-person match.

We ultimately build winning relationships as sound HR Professionals with our Candidates. It is for this reason that we invite you to explore a world of employment opportunities which meet your career aspirations.

Explore current employment opportunities available on behalf of our clients below and apply for the vacancy which is of interest to you.

Should you wish to update your employment status/profile at any point in time or wish to apply for an additional vacancy, you must login with your existing password and proceed accordingly. In turn, our HR Advisors shall consider your application and updated profile.

Upon submission of your application you should receive a confirmation email.

Filter:

ACCOUNTS ASSISTANT, ACCAS/09/2021, LIMASSOL

Company Description: On behalf of our Client, operating in the Marine Insurance industry, we are seeking to recruit a high caliber candidate for the position of Accounts As...

Company Description:

On behalf of our Client, operating in the Marine Insurance industry, we are seeking to recruit a high caliber candidate for the position of Accounts Assistant, who will be based at our client’s offices in Limassol.

 

Job Duties:

Reporting to the Financial Controller, the successful candidate will be responsible for providing day-to-day accounting support. More specifically, the successful candidate will be responsible for:

 • Updating and maintaining accounting records
 • Issuing AR Invoices
 • Following up with debt collections
 • Preparing and verifying bank deposits and carrying out bank reconciliations
 • Entering financial transactions into internal databases
 • Any other duties assigned related to the department

 

Qualifications:

 • University Degree in Accounting and/or Holder of LCCI Higher and/or CAT Diploma
 • At least 2 years of working experience in a similar position dealing with bookkeeping duties
 • Excellent knowledge of Accounting Principles
 • Excellent knowledge of accounting software and MS Office (i.e. Excel)
 • Excellent knowledge of both the Greek and English Languages (both verbal and written)

 

Personal Characteristics:

 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Excellent numeric skills and detail orientation
 • Excellent time management and organizational skills, with the ability to meet deadlines
 • Professionalism, integrity and trustworthiness

 

Benefits:

An attractive remuneration package will be offered to the successful candidate based on experience and qualifications. The package includes a monthly gross salary ranging from €1.200 to €1.400 based on qualifications and experience, 13th salary and Provident Fund. 

Working hours: 09:00 – 17:00 / 09:00 – 18:00 (with one hour lunch break).

 

Submission of applications no later than 30th of September 2021.

 

Only successful applicants will be contacted.

All applications will be treated in strict confidence.

 

   Read more

  OPERATIONS MANAGER_MARINA -OMM/09/2021, LARNACA

  Company Description: On behalf of our Client, we are seeking to recruit a high caliber professional for the position of Operations Manager -Marina, to be based at our clie...


  Company Description:

  On behalf of our Client, we are seeking to recruit a high caliber professional for the position of Operations Manager -Marina, to be based at our client’s offices in Larnaca, Cyprus.

   

  Job Duties:

  The successful candidate will be mainly responsible for the operation of the entire marina asset and business to ensure efficient and profitable operations ad maximize the potential of the facility while operating within the confines of company policy. More specifically, the successful candidate will:

  • Develop, implement and report on the annual marina business plan including all marina operating budgets, marketing plans, customer service improvement programs, staffing plan, etc.
  • Ensure effective control of revenues, COGS, expenses and operating results, and take corrective action to guarantee achievement of marina operating objectives
  • Coordinate marina operations to obtain optimum berth or property occupancy rates
  • Implement and maintain systems and processes that effectively provide all marina customers, tenants and contractors with the highest level of professionalism and customer service. This includes ensuring all marina staff and direct reports maintain the standard
  • Direct staff in all the areas of boat rentals, marina operations, facility and vessel maintenance
  • Maintain awareness of legal and technical developments affecting the Authority’s operations; maintain compliance with contract obligations or regulatory requirements
  • Ensure all record keeping and reporting is kept accurate and current
  • Formulate annual dockage contracts, send to applicable leases and esure all records are organisation and up to date
  • Monitor fuel levels and fuel sales and reports
  • Ensure grounds maintenance and that all employees maintain the proper operational standards and procedures of the Marina
  • Maintain a competent staff through sound hiring practices and a comprehensive program for communication of goals and practices, and performance evaluations
   Implement and maintain the Risk Management Plan
   Implement and maintain the Environmental Management Plan
  • Direct staff to assure a safe and attractive environment for guests and employees
  • Communicate and maintain a positive working relationship with all our partners i.e. Park Service, vendors, etc.
  • Maintain a customer service program dedicated to exceptional customer service
  • Participate in all functions and activities regarding boat rentals, marina operations, campground RV, Retail, food & beverage, property and vessel maintenance to evaluate processes, procedures and staffing for “Best Practices” and efficiencies for improvement
   Meets established quality standards for all marina related operations; ensures the recognized standards are maintained and that quality and delivery commitments are met


  Qualifications:

  • A University degree in Maritime studies
  • A minimum of 3 years of experience in a similar role
  • Working knowledge of marine services from repair to ordering
  • Excellent knowledge of the Greek and English languages
  • Computer literate (MS Office)

   

  Personal Characteristics:

  • Excellent leadership skills with experience of developing and leading a team
  • Ability to create a collaborative, positive and motivated workforce driven to achieve company goals
  • Financial and commercial awareness
  • Excellent communication, interpersonal and customer service skills
  • Flexible and adaptable, with the ability to stay calm under pressure, adapting your approach to complete routine and non-routine tasks
  • High attention to detail and accuracy – great at managing one’s own time and the time of the team
  • Professionalism, integrity, strong work ethic and trustworthiness 

   

  Benefits:

  The company offers an attractive remuneration package, based on qualifications and experience.

  Submission of applications no later than 30th of September 2021.

   

  Only successful applicants will be contacted.

  All applications will be treated in strict confidence.  Read more

  GENERAL APPLICATION

  Register with us for current or future openings: An employment opportunity matching your qualifications and experience may presently be available on behalf of our Clients. ...

  Register with us for current or future openings:

  An employment opportunity matching your qualifications and experience may presently be available on behalf of our Clients. In the case where you are unable to identify suitable openings at the given time, you are welcome to register with us irrespectively. Your details and CV shall be saved in our database and you shall be notified for suitable employment opportunities arising in the near future.  Read more

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ / SUPPORT OFFICER RETAIL MANAGEMENT – ΛΥΠ/04/2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΑΦΟΣ

  ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Περιγραφή Εταιρείας: Εκ μέρους πελάτη μας, που δραστηριοποιείται στον Τραπεζικό τομέα, επιθυμούμε να ε ...

  ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

  Περιγραφή Εταιρείας:

  Εκ μέρους πελάτη μας, που δραστηριοποιείται στον Τραπεζικό τομέα, επιθυμούμε να εντοπίσουμε δυναμικά και φιλόδοξα άτομα για την πλήρωση κενών θέσεων Λειτουργών Υποστήριξης Πελατών / Support Officer Retail Management.

  Καθήκοντα Θέσης:

  Η παροχή υποστήριξης στην Ομάδα Διαπραγμάτευσης ΜΜΕ ΑΧ, με σκοπό την υποβοήθηση της Μονάδας για μείωση του μη εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου ΜΜΕ της Τράπεζας. Συγκεκριμένα, ο/η κάτοχος της θέσης θα:

  • Επικαιροποιεί τα στοιχεία των πελατών MME ΑΧ, προβαίνει σε έρευνες εντοπισμού και εξακρίβωσης πληροφοριών και ενεργεί γενικότερα προς την κατεύθυνση της ενημέρωσης της εικόνας του πελάτη με στοιχεία και πληροφορίες με σκοπό τη διαφύλαξη των συμφερόντων της Τράπεζας.
  • Ετοιμάζει τα απαραίτητα έγγραφα, στοιχεία και έγγραφα για τη διεκπεραίωση των διαδικαστικών εργασιών της ομάδας, με σκοπό τον επιτυχή χειρισμό υποθέσεων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο των Λειτουργών Διαπραγμάτευσης MME ΑΧ.
  • Παρέχει γενική υποστήριξη στους Λειτουργούς Διαπραγμάτευσης της ομάδας αναφορικά με τη διαχείριση της αλληλογραφίας, των αρχείων, της παρακολούθησης και διεκπεραίωσης εκτιμήσεων, τη διεκπεραίωση κτηματολογικών και άλλων ερευνών, με στόχο την αποδοτική λειτουργία της ομάδας.
  • Υποστηρίζει τους Δικαστηριακούς Λειτουργούς παρέχοντας τους το απαιτούμενο υλικό, με στόχο την υποστήριξη της υπεράσπισης της απαίτησης της Τράπεζας στο δικαστήριο.
  • Παρακολουθεί τη δικαστική διαδικασία και επεμβαίνει όπου κρίνει σκόπιμο για να δίνει σχετικές οδηγίες για τη σύντομη έκδοση δικαστικών αποφάσεων ή την εκτέλεση δικαστικών μέτρων.
  • Ελέγχει την ορθότητα κλητηρίων και των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται.
  • Διεκπεραιώνει αιτήματα για πληροφορίες/ εξυπηρέτησης που προέρχονται από πελάτες/ και αντιπρόσωπους τους ή/και εξωτερικούς συμβούλους, στοχεύοντας την παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης.
  • Ενημερώνεται και εφαρμόζει τους κανονισμούς/ διαδικασίες/ εγκυκλίους που διέπουν τις εργασίες του Τμήματος και διενεργεί ελέγχους στα οικονομικά και δημογραφικά στοιχεία των πελατών με σκοπό τη συμμόρφωση με οδηγίες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων και της Διεύθυνσης Συμμόρφωσης.

  Προσόντα:

  • Πτυχίο πανεπιστημίου (BA / BSc) ή /και μεταπτυχιακό (MA / MSc / MBA) στα Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικά, Λογιστική ή σε άλλο συναφή κλάδο ή / και Μέλος ενός από τα Σώματα Επαγγελματιών Λογιστών ή οποιουδήποτε άλλου Σώματος (CFA/ ACA/ ACCA/ CPA/ ACIB/AIB)
  • Τουλάχιστο 1 χρόνο πείρα σε χρηματοπιστωτικό ή άλλο συναφή Οργανισμό σε θέματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης και αξιολόγησης καθώς και διαχείρισης δανειακών πελατειακών σχέσεων και διαβουλεύσεων με πελάτες με σκοπό την αναδιάρθρωση δανειακών υποχρεώσεων
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορική και γραπτή επικοινωνία)
  • Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office)

  Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

  • Δημιουργικότητα και ανάληψη πρωτοβουλιών
  • Κριτική και αναλυτική ικανότητα
  • Μεθοδική αντιμετώπιση εργασίας
  • Ομαδικότητα και επικοινωνία
  • Ευελιξία, προσαρμοστικότητα
  • Δεξιότητες Διαπραγμάτευσης

  Ωφελήματα:

  Θα προσφερθεί ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και πείρας.

  ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.

  Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30/09/2021.

  Μόνο οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν.

  Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν ως άκρως εμπιστευτικές.  Read more

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΧΡΕΩΝ - ΛΔ/07/2021 ΛΑΡΝΑΚΑ

  Περιγραφή Εταιρείας: Εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον Χρηματοοικονομικό τομέα, επιθυμεί να προσλάβει δυναμικά και φιλόδοξα άτομα για την πλήρωση κενών θέσεων Λε...

  Περιγραφή Εταιρείας:

  Εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον Χρηματοοικονομικό τομέα, επιθυμεί να προσλάβει δυναμικά και φιλόδοξα άτομα για την πλήρωση κενών θέσεων Λειτουργών Διαπραγμάτευσης Λιανικής Τραπεζικής (ΛΤ) και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) Αναδιάρθρωσης και Ανάκτησης Χρεών.

  ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΧΡΕΩΝ (OFFICERS RETAIL/ SME NEGOTIATION RESTRUCTURING AND RECOVERIES)

  ΛΑΡΝΑΚΑ

  Καθήκοντα Θέσης:

  Ο/H κάτοχος της θέσης θα έχει την ευθύνη της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων υποχρεώσεων του Τομέα Λιανικής Τραπεζικής/ MME, μέσω διαπραγμάτευσης με τον πελάτη, περιλαμβανομένης και της χρήσης των νομικών εφοδίων που διαθέτει η Εταιρεία για διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων διευθέτησης των υποχρεώσεων του πελάτη, με στόχο τη μεγιστοποίηση των εισπράξεων και τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων υποχρεώσεων.

  Οι κύριες υπευθυνότητες των Λειτουργών Διαπραγμάτευσης Λιανικής Τραπεζικής / ΜΜΕ θα είναι ως εξής:

  • Ενημέρωση για τους οφειλέτες που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο του/της, μελέτη των διαθέσιμων στοιχείων στο φάκελο του πελάτη, στα συστήματα, μέσω ερευνών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, με σκοπό τη διατήρηση τη διαμόρφωση καθώς και την ολοκλήρωση της εικόνας της κάθε περίπτωσης.
  • Διαπραγμάτευση με πελάτες, δικηγόρους, λογιστές και διαμεσολαβητές, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο ομάδας, με σκοπό την εξεύρεση τρόπου διευθέτησης των οφειλών, μεταξύ άλλων την έκδοση εκ συμφώνου δικαστικής απόφασης, στοχεύοντας στην είσπραξη και τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων υποχρεώσεων.
  • Αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης των οφειλετών, των δεδομένων των υποθέσεων καθώς και των προοπτικών ανάκτησης και κατάρτιση σχεδίου δράσης με σκοπό την ταχύτερη διευθέτηση των υποθέσεων, τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων υποχρεώσεων και την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας.
  • Διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων για διευθέτηση / αναδιάρθρωση υποχρεώσεων, εκποίηση ακινήτων, διορισμό Παραλήπτη / Διαχειριστή / Εκκαθαριστή, με σκοπό την είσπραξη ή/ και τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων υποχρεώσεων.
  • Παρακολούθηση και συντονισμός διαδικασίας έκδοσης δικαστικής απόφασης.
  • Αξιολόγηση των δεδομένων της κάθε αγωγής και υποβολή οδηγιών στους δικηγόρους για τη λήψη εκτελεστικών μέτρων μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης καθώς και την παρακολούθηση της εκτέλεσης τους με σκοπό την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών.
  • Διαχείριση χαρτοφυλακίου και συντονισμός ενεργειών ούτως ώστε να διασφαλιστεί η επικαιροποίηση των υποθέσεων με οποιαδήποτε νέα δεδομένα, των εξασφαλίσεων καθώς και η ανανέωση μέτρων εκτέλεσης.
  • Ενημέρωση και εφαρμογή κανονισμών, διαδικασιών, εγκυκλίων που διέπουν τις εργασίες του Τμήματος και διενέργεια ελέγχων οικονομικών και δημογραφικών στοιχείων των πελατών με σκοπό την συμμόρφωση με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων και Συμμόρφωσης.
  • Ανάληψη έκτακτων εργασιών οι οποίες προκύπτουν στα πλαίσια των ελέγχων από εξωτερικούς συμβούλους ή άλλες Αρχές.

  Προσόντα:

  • Πτυχίο πανεπιστημίου (BA / BSc) ή /και μεταπτυχιακό (MA / MSc / MBA) στα Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικά, Λογιστική ή σε άλλο συναφή κλάδο ή / και Μέλος ενός από τα Σώματα Επαγγελματιών Λογιστών ή οποιουδήποτε άλλου Σώματος (CFA/ ACA/ ACCA/ CPA/ ACIB/AIB)
  • Τουλάχιστο 3 χρόνια πείρα σε χρηματοπιστωτικό ή άλλο συναφή Οργανισμό σε θέματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης και αξιολόγησης καθώς και διαχείρισης δανειακών πελατειακών σχέσεων και διαβουλεύσεων με πελάτες με σκοπό την αναδιάρθρωση δανειακών υποχρεώσεων
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορική και γραπτή επικοινωνία)
  • Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office)

  Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

  • Κριτική και αναλυτική ικανότητα
  • Μεθοδική αντιμετώπιση εργασίας
  • Ομαδικότητα και επικοινωνία
  • Δημιουργικότητα και ανάληψη πρωτοβουλιών
  • Ευελιξία, προσαρμοστικότητα
  • Δεξιότητες Διαπραγμάτευσης

  Ωφελήματα:

  Η Εταιρεία προσφέρει ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως των προσόντων και πείρας.

  Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30/09/2021.

  Σημειώστε ότι μόνο οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν περαιτέρω.

  Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν με πλήρη εχεμύθεια.  Read more

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ PROPERTY ENFORCEMENT - ΛΚΟ/04/2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ,ΛΕΜΕΣΟΣ, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΑΦΟΣ

  Σύμβαση Εργοδότησης Ορισμένου Χρόνου – Πλήρης Απασχόληση Περιγραφή Εταιρείας: Εκ μέρους πελάτη μας, που δραστηριοποιείται στον Τραπεζικό τομέα, επιθυμούμε να εντοπίσο ...

  Σύμβαση Εργοδότησης Ορισμένου Χρόνου – Πλήρης Απασχόληση

  Περιγραφή Εταιρείας:

  Εκ μέρους πελάτη μας, που δραστηριοποιείται στον Τραπεζικό τομέα, επιθυμούμε να εντοπίσουμε δυναμικά και φιλόδοξα άτομα για την πλήρωση κενών θέσεων Λειτουργών Κεντρικής Ομάδας Property Enforcement.

  Καθήκοντα Θέσης:

  Ο/H κάτοχος της θέσης θα έχει την ευθύνη της ετοιμασίας επιστολών και άλλων σημειωμάτων στα πλαίσια εφαρμογής της διαδικασίας εκποιήσεων ενυπόθηκων ακινήτων από τον ενυπόθηκο δανειστή με στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και την ενίσχυση των προσπαθειών των Μονάδων για απομόχλευση του χαρτοφυλακίου της Διεύθυνσης Αναδιάρθρωσης και Ανάκτησης Χρεών. Συγκεκριμένα, ο/η κάτοχος της θέσης θα:

  • Ετοιμάζει διάφορες ειδοποιήσεις και επιστολές που προβλέπονται στο Νόμο για την εκποίηση ενυπόθηκων ακινήτων από τον ενυπόθηκο δανειστή και μεριμνά για την ορθή και έγκαιρη αποστολή τους σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και με στόχο την αντιμετώπιση τυχόν ενστάσεων από τους οφειλέτες.
  • Ετοιμάζει επιστολές και εσωτερικά σημειώματα, (όπου χρειάζεται σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ακινήτων και Εκτιμήσεων), που απαιτούνται σύμφωνα με τη διαδικασία μεταβίβασης των ακινήτων που εκποιήθηκαν (μέσω πλειστηριασμού, διαδικασίας προσφορών ή αγοράς από την Τράπεζα), με στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου.
  • Ετοιμάζει τις επιστολές (σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου), και τα εσωτερικά σημειώματα που αφορούν τη διανομή του προϊόντος πώλησης των ενυπόθηκων ακινήτων με στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας της διανομής.
  • Ενημερώνει το αρχείο του Τμήματος για τις ενέργειες που αφορούν τις υποθέσεις εκποίησης, με στόχο τη δυνατότητα αποτελεσματικής παρακολούθησης και διαχείρισης της διαδικασίας εκποιήσεων και υποστήριξης στην παροχή ορθής, έγκαιρης και ποιοτικής πληροφόρησης προς την Ανώτατη Διεύθυνση της Τράπεζας για την πορεία της εφαρμογής του Νόμου για τις εκποιήσεις.
  • Ενημερώνεται και εφαρμόζει τους κανονισμούς/διαδικασίες/εγκυκλίους που διέπουν την εφαρμογή του Νόμου για την εκποίηση ενυπόθηκων ακινήτων από τον ενυπόθηκο δανειστή.
  • Αναλαμβάνει οποιεσδήποτε άλλες εργασίες κρίνεται από τη Διεύθυνση ΔΕΕ ότι πρέπει να ανατεθούν στην Ομάδα, με σκοπό την υποστήριξη των Μονάδων ΑΑΧ στο γενικότερο χειρισμό των υποθέσεων που περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο τους.

  Προσόντα:

  • Πτυχίο πανεπιστημίου (BA / BSc) ή /και μεταπτυχιακό (MA / MSc / MBA) στα Οικονομικά, Νομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικά, Λογιστική ή σε άλλο συναφή κλάδο ή / και Μέλος ενός από τα Σώματα Επαγγελματιών Λογιστών ή οποιουδήποτε άλλου Σώματος (CFA/ ACA/ ACCA/ CPA/ ACIB/AIB)
  • Τουλάχιστο 1 χρόνος πείρα σε χρηματοπιστωτικό ή άλλο συναφή Οργανισμό σε θέματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης και αξιολόγησης καθώς και διαχείρισης δανειακών πελατειακών σχέσεων και διαβουλεύσεων με πελάτες με σκοπό την αναδιάρθρωση δανειακών υποχρεώσεων
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορική και γραπτή επικοινωνία)
  • Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office)

   

  Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

  • Κριτική και αναλυτική ικανότητα
  • Μεθοδική αντιμετώπιση εργασίας
  • Ομαδικότητα και επικοινωνία
  • Δημιουργικότητα και ανάληψη πρωτοβουλιών
  • Ευελιξία, προσαρμοστικότητα
  • Δεξιότητες Διαπραγμάτευσης

  Ωφελήματα:

  Θα προσφερθεί ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και πείρας.

  Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30/09/2021.

  Μόνο οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν.

  Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν ως άκρως εμπιστευτικές.  Read more