Explore our full list of vacancies

If you have already registered through our online recruitment platform and wish to update your details or your CV, please simply login and apply to the vacancy "Register with us for future vacancies."

Please note that candidates who applied in previous positions will need to re-submit an application for any of our current vacancies.

Upon completion of your application process you should receive a confirmation email. In case you do not receive such an email, please contact us at 22555000 and ask to speak to the Recruitment Services team.

Description

Reference

Category

Location

1.Register with us for future vacancies

If you would like to register with us for any future vacancies that may arise, please apply below.


Λειτουργός Δημοσιονομικού Συμβουλίου

REF: 479 Banking / Financial Services Nicosia

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μια (1) κενή μόνιμη θέση Λειτουργού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Η Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα είναι Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879,34.076, 35.273, 36.470, 37.667, A10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396, Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720,  50.359, 51.998, 53.637 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και το τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

 

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της PwC μέχρι την Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2024 και ώρα 14:00.

Πέραν της ηλεκτρονικής αίτησης, όπου είναι υποχρεωτική, οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με το  ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση για Διορισμό ή Προαγωγή σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο». Οι υποψήφιοι μπορούν να κατεβάσουν το ειδικό έντυπο αίτησης: Έντυπο

Παρακαλώ όπως δείτε την ενότητα ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ πιο κάτω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

  1. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, της υπό πλήρωσης θέσης έχουν ως εξής:

2.1 Καθήκοντα και ευθύνες:

1. Εφαρμόζει τη σχετική με τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου νομοθεσία.

2. Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αναλύει στατιστικά και οικονομικά στοιχεία με σκοπό τη διενέργεια οικονομικών μελετών και ερευνών, την ετοιμασία εκθέσεων, τη διαμόρφωση, διατύπωση και υποβολή προτάσεων που αφορούν τα δημόσια οικονομικά, καθώς και τις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις της Κυβέρνησης.

3. Παρακολουθεί στοιχεία για εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τη συμμόρφωση της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης με βάση τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς.

4. Αντιπροσωπεύει το Συμβούλιο σε συναντήσεις σε ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και της Δημοκρατίας, οι οποίες σχετίζονται με τα θέματα των καθηκόντων του.

5. Προβαίνει σε διοικητικής φύσεως εργασίες για την εύρυθμη λειτουργία του Συμβουλίου.

6. Εποπτεύει, καθοδηγεί, εκπαιδεύει, ελέγχει και επιτηρεί τεχνικό ή/και βοηθητικό προσωπικό.

7. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν.

 

2.2 Απαιτούμενα προσόντα:

1. (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

Οικονομικά ή σε κλάδο των Οικονομικών, Οικονομετρία, Λογιστική, Χρηματοοικονομικά, Στατιστική, Οικονομικά Μαθηματικά, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Ανάλυση Οικονομικών Δεδομένων.

(Σημ: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο),

ή

(β) μέλος σώματος ελεγκτών, αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου.

2. Τριετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση μετά την απόκτηση του προσόντος που αναφέρεται στην παράγραφο (1).

3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

Σημείωση:

(α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.  Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους -

(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και

(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

 Σημειώσεις:

1. Οι διοριζόμενοι θα πρέπει να επιτύχουν στις εξετάσεις στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες, στον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο, στους περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικούς) Κανονισμούς και στους Κανονισμούς Αποθηκών, μέσα σε τέσσερα (4) χρόνια ή οκτώ (8) εξεταστικές περιόδους από τον διορισμό τους:

Νοείται ότι, η ανέλιξη των υπαλλήλων στην αμέσως ψηλότερη κλίμακα των συνδυασμένων κλιμάκων της θέσης τους, θα γίνεται νοουμένου ότι οι υπάλληλοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις που αναφέρονται πιο πάνω.

2. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι υποχρεούνται να τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και να παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

3. Για την πλήρωση της θέσης θα διεξαχθεί τεστ ικανοτήτων. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του τεστ θα κοινοποιηθούν στους υποψηφίους σε μεταγενέστερο στάδιο.

4. Με την επιτυχή υποβολή της κάθε αίτησης οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν βεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία θα περιλαμβάνεται ο αριθμός αίτησής τους. Οι υποψήφιοι καλούνται να αποθηκεύσουν τον συγκεκριμένο αριθμό αίτησης για σκοπούς αναφοράς υποψηφίου.

5. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους/τις αιτητές/ιες να προσκομίσουν πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών τους από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ).

6. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι «το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης  υποβάλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί:

  • Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα- ή
  • Πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια».

7. Κανένας/καμία δεν διορίζεται στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

8. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

9. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα όλων των φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης προσωπικού.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της PWC, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, μέχρι την Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2024 και ώρα 14:00.

Πέραν της ηλεκτρονικής αίτησης, όπου είναι υποχρεωτική, οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με το  ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση για Διορισμό ή Προαγωγή σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο». Οι υποψήφιοι μπορούν να εξασφαλίσουν το ειδικό έντυπο πατώντας εδώ.

Oι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο χρησιμοποιώντας κεφαλαία γράμματα και στη συνέχεια να ανεβάσουν το έντυπο στη πλατφόρμα μαζί με τα υπόλοιπα απαραίτητα έγγραφα.

Στην αίτηση επισυνάπτονται το βιογραφικό, το πιστοποιητικό γεννήσεως, τα αντίγραφα πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων των αιτητών, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για την προηγούμενη επαγγελματική πείρα καθώς και το ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση για Διορισμό ή Προαγωγή σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο».

Οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης και επισυναφθούν τα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται πιο πάνω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για επαγγελματική πείρα. 

Αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, δεν πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις ή που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η διαδικασία επιλογής του κατάλληλου υποψηφίου δύναται να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αν η αίτηση γίνεται για περισσότερες από μια θέση, πρέπει να συμπληρωθεί ξεχωριστή αίτηση για κάθε θέση, αυτό συμπεριλαμβάνει ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας της PWC καθώς και ξεχωριστό ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση για Διορισμό ή Προαγωγή σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο».

Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον/την αιτητή/τρια να παρουσιάσει τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του/της και, στην περίπτωση που έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτησή του/της αναπηρία, τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών του στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας του/της.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν εμπιστευτικές.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Συμβουλίου https://www.fiscalcouncil.gov.cy/gr/ ή να αποτείνονται στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο στο τηλέφωνο 22803691.


Λειτουργός Δημοσιονομικού Συμβουλίου A'

REF: 480 Banking / Financial Services Nicosia

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ A’

 

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μια (1) κενή μόνιμη θέση Λειτουργού Δημοσιονομικού Συμβουλίου A’. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής. Η Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα είναι Α11(ii): €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637, 55.276, 56.915. Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και το τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

 

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της PwC μέχρι την Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2024 και ώρα 14:00.

Πέραν της ηλεκτρονικής αίτησης, όπου είναι υποχρεωτική, οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με το  ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση για Διορισμό ή Προαγωγή σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο». Οι υποψήφιοι μπορούν να κατεβάσουν το ειδικό έντυπο αίτησης: Έντυπο

Παρακαλώ όπως δείτε την ενότητα ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ πιο κάτω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

  1. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, της υπό πλήρωσης θέσης έχουν ως εξής:

 

2.1 Καθήκοντα και ευθύνες:

1. Εφαρμόζει τη σχετική με τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου νομοθεσία.

2. Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αναλύει στατιστικά και οικονομικά στοιχεία με σκοπό τη διενέργεια οικονομικών μελετών και ερευνών, την ετοιμασία εκθέσεων, τη διαμόρφωση, διατύπωση και υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων που αφορούν τα δημόσια οικονομικά, καθώς και τις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις της Κυβέρνησης.

3. Παρακολουθεί στοιχεία για εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τη συμμόρφωση της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης με βάση τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς.

4. Αντιπροσωπεύει το Συμβούλιο σε συναντήσεις σε ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και της Δημοκρατίας, οι οποίες σχετίζονται με τα θέματα των καθηκόντων του/της.

5. Διαχειρίζεται θέματα διοικητικής φύσης για την εύρυθμη λειτουργία του Συμβουλίου.

6. Εποπτεύει, καθοδηγεί, εκπαιδεύει, ελέγχει και επιτηρεί τεχνικό ή/και βοηθητικό προσωπικό.

7. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν.

 

2.2 Απαιτούμενα προσόντα:

 

1. (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

Οικονομικά ή σε κλάδο των Οικονομικών, Οικονομετρία, Λογιστική, Χρηματοοικονομικά, Στατιστική, Οικονομικά Μαθηματικά, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Ανάλυση Οικονομικών Δεδομένων. (Σημ: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο),

ή

(β) μέλος σώματος ελεγκτών, αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου.

2. Πενταετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση μετά την απόκτηση του προσόντος που αναφέρεται στην παράγραφο (1).

3. Πολύ καλή γνώση της κυπριακής και διεθνούς οικονομίας, της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης και των σχετικών με τα Δημόσια Οικονομικά Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Κανονισμών.

4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

Σημείωση:

(α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.  Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους -

(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και

(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

5. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

 Σημειώσεις:

1. Οι διοριζόμενοι θα πρέπει να επιτύχουν στις εξετάσεις στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες, στον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο, στους περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικούς) Κανονισμούς και στους Κανονισμούς Αποθηκών, μέσα σε τέσσερα (4) χρόνια ή οκτώ (8) εξεταστικές περιόδους από τον διορισμό τους:

Νοείται ότι, η ανέλιξη των υπαλλήλων στην αμέσως ψηλότερη κλίμακα των συνδυασμένων κλιμάκων της θέσης τους, θα γίνεται νοουμένου ότι οι υπάλληλοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις που αναφέρονται πιο πάνω.

2. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι υποχρεούνται να τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και να παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

3. Για την πλήρωση της θέσης θα διεξαχθεί τεστ ικανοτήτων. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του τεστ θα κοινοποιηθούν στους υποψηφίους σε μεταγενέστερο στάδιο.

4. Με την επιτυχή υποβολή της κάθε αίτησης οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν βεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία θα περιλαμβάνεται ο αριθμός αίτησής τους. Οι υποψήφιοι καλούνται να αποθηκεύσουν τον συγκεκριμένο αριθμό αίτησης για σκοπούς αναφοράς υποψηφίου.

5. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους/τις αιτητές/ιες να προσκομίσουν πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών τους από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ).

6. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι «το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης  υποβάλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί:

  • Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα- ή
  • Πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια».

7. Κανένας/καμία δεν διορίζεται στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

8. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

9. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα όλων των φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης προσωπικού.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της PWC, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, μέχρι την Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2024 και ώρα 14:00.

Πέραν της ηλεκτρονικής αίτησης, όπου είναι υποχρεωτική, οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με το  ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση για Διορισμό ή Προαγωγή σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο». Οι υποψήφιοι μπορούν να εξασφαλίσουν το ειδικό έντυπο πατώντας εδώ.

Oι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο χρησιμοποιώντας κεφαλαία γράμματα και στη συνέχεια να ανεβάσουν το έντυπο στη πλατφόρμα μαζί με τα υπόλοιπα απαραίτητα έγγραφα.

Στην αίτηση επισυνάπτονται το βιογραφικό, το πιστοποιητικό γεννήσεως, τα αντίγραφα πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων των αιτητών, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για την προηγούμενη επαγγελματική πείρα καθώς και το ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση για Διορισμό ή Προαγωγή σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο».

Οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης και επισυναφθούν τα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται πιο πάνω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για επαγγελματική πείρα. 

Αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, δεν πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις ή που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η διαδικασία επιλογής του κατάλληλου υποψηφίου δύναται να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αν η αίτηση γίνεται για περισσότερες από μια θέση, πρέπει να συμπληρωθεί ξεχωριστή αίτηση για κάθε θέση, αυτό συμπεριλαμβάνει ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας της PWC καθώς και ξεχωριστό ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση για Διορισμό ή Προαγωγή σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο».

Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον/την αιτητή/τρια να παρουσιάσει τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του/της και, στην περίπτωση που έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτησή του/της αναπηρία, τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών του στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας του/της.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν εμπιστευτικές.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Συμβουλίου https://www.fiscalcouncil.gov.cy/gr/ ή να αποτείνονται στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο στο τηλέφωνο 22803691.
Please note, that only successful candidates for each position will be contacted.

The role of  PwC is to conduct an initial  assessment of the  candidates to come through the recruitment process. All the decisions entailed in this process i.e. deciding on candidates who will proceed to each interview stage (1st and 2nd interviews) or the final decision on the candidate to be hired, lie solely with the client.